Psychologie Ostrava

PhDr. et Mgr. Pavla Šňupárková
akreditovaná psycholožka, psychoterapeutka a lektorka působící v Ostravě

psychoterapie

Psychoterapie a poradenství

V oblasti psychoterapie a poradenství poskytuji služby pro ty, kdo potřebují najít směr v nejasné životní situaci.

Pomohu vám zorientovat se ve vašich problémech, jejich příčinách a faktorech, které udržují potíže.

Společně se pokusíme najít vaši ztracenou jistotu, napravit sebevědomí.

Když nenajdeme spokojenost sami v sobě, je zbytečné hledat ji jinde…

 

 

Psychoterapie

Při psychoterapeutické práci se nejvíce opírám o techniky a metody kognitivně behaviorální terapie – KBT. Jde o jeden z nejrozšířenějších psychoterapeutických směrů, který je populární především proto, že jeho účinnost byla ověřena v mnoha vědeckých studiích.

ordinaceTerapie je krátká (obvykle 10 – 20 sezení), strukturovaná a vyžaduje aktivní přístup klienta. Tím, že klient pracuje v sezení, ale také mimo ně se účinnost terapie zvyšuje. Vhodná je pro ty, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, přistupují k psychoterapii aktivně a jsou ochotni podstoupit i přechodnou emoční nepohodu.

V psychoterapii zkoumám příčiny vzniku problémů, udržující faktory, sociální vazby na okolí. Především mě bude zajímat, jak přemýšlíte a co u toho cítíte. A taky to, jak se v určitých situacích chováte. V průběhu terapie vám budu navrhovat různé terapeutické techniky, které mohou být užitečné při zvládání vašich potíží. Vy se potom budete snažit uplatnit změnu chování v přirozeném prostředí. Na terapii budeme probírat možné překážky nebo naopak úspěchy a hledat další cesty k vyřešení vašich potíží. Snažím se o partnerský přístup. Nabízím vám naprostou otevřenost a upřímnost a velmi ocením tu vaši.

Poskytuji kognitivně behaviorální terapii v Ostravě. Adresář dalších KBT terapeutů najdete na: http://www.cskbt.cz/

Poradenství

V rámci poradenství se nejčastěji zabývám kariérním poradenstvím, volbou povolání u středoškoláků a vysokoškoláků. Mohu vám poradit s možnostmi uplatnění, napsáním životopisu nebo motivačního dopisu. Ráda vám také pomohu s přípravou k přijímacímu pohovoru.