Psychologie Ostrava

PhDr. et Mgr. Pavla Šňupárková
akreditovaná psycholožka, psychoterapeutka a lektorka působící v Ostravě

images

Vyšetření řidičů

Jsem akreditovaná dopravní psycholožka. Nabízím komplexní dopravně psychologické vyšetření dle platné legislativy v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu a novely zákona č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.

Poskytuji tato vyšetření:

•    Dopravně psychologické vyšetření profesionálních řidičů všech kategorií
•    „Vybodování řidiči“  – řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění podle §123d (dosažení 12 bodů).
•    řidiči s přednostním právem v jízdě
•    Pro autoškoly a zkušební komisaře provádím vyšetření osob oprávněných k provádění výuky a výcviku dle úplného znění zákona č. 247/2000 Sb.
•    obsluha stavebních strojů nad 7,5t
•    řidiči taxi

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Výsledek vyšetření i zprávu obdržíte po skončení vyšetření.
Vyšetření trvá 2 – 4 hodin, v závislosti na druhu vyšetření.

Podívejte se na aktuální ceník.

Jak vyšetření probíhá?

•    Písemně nebo telefonicky se objednáte k vyšetření. Domluvíme termín (obvykle do 7-14 dní).
•    Samotné vyšetření probíhá v několika krocích, součástí je anamnestický rozhovor, přístrojové vyšetření, vyšetření kognitivních funkcí a osobnostní dotazník.
•    Vyšetření může být individuální nebo skupinové (max. 4 osoby)
•    Po skončení vyšetření proběhne rozhovor, při kterém vám sdělím výsledky vyšetření. Obdržíte zprávu z vyšetření.
•    Dopravně psychologické vyšetření je prováděno psychodiagnostickou technikou a testovými metodami, umožňujícími řádně provést kvalitní psychologické vyšetření, včetně evidence výsledků vyšetření, dle platných předpisů a legislativy EU.

K vyšetření budete potřebovat:

Pozor! Od 20. 2. 2016 platí ustanovení zákona č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

  • K vyšetření budete nově potřebovat Posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (ne starší 30 dní). U řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů) nebo o prominutí zbytku sankce zákazu řízení.

•    Občanský nebo řidičský průkaz, příp. jiný průkaz totožnosti.
•    Vyžaduji Výpis z evidenční karty řidiče (na počkání vydává příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města). Tento výpis nemá být starší 30 dní.
•    Brýle či jiné zdravotní pomůcky, pokud tyto pomůcky používáte.

Od 1.7.2013 je povinen hradit dopravně psychologické vyšetření svému zaměstnanci zaměstnavatel. Týká se pouze řidičů – profesionálů.